25 Ağustos 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29812

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6990                                                                                                    Karar Tarihi: 18/08/2016

Kurulun 18.08.2016 tarihli toplantısında 17.08.2016 tarih ve 32521522-103.01.01[134-89]-E.20485 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- ACL Faktoring A.Ş.’nin faaliyet izninin, anılan Şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine,

- Anılan Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.