25 Ağustos 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29812

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2016/39

İşyeri                  :  Sabo Süspansiyon Sistemleri Makine San. ve Tic. A.Ş.

                               Bursa Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Cad. No:14 Nilüfer/BURSA

SGK Sicil No      :  1265136.016

Tespiti İsteyen   :  Petrol-İş Sendikası

İnceleme             :  Bakanlığımızca yapılan incelemede; Sabo Süspansiyon Sistemleri Makine San. ve Tic. A.Ş. işyerinde motorlu kara taşıtları için roll körük, servis körüğü, komple körük, katlı körük ve kabin körüğü imalatı yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Sabo Süspansiyon Sistemleri Makine San. ve Tic. A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.