25 Ağustos 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29812

KANUN

KARADAĞIN KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASINA KATILIMINA İLİŞKİN PROTOKOLÜN
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6737                                                                                                           Kabul Tarihi: 9/8/2016

MADDE 1- (1) 19 Mayıs 2016 tarihinde Brüksel’de imzalanan “Karadağ’ın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına İlişkin Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

24/08/2016