23 Ağustos 2016 Tarihli ve 29810 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği

—  Gümrük ve Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği

—  Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


23/8/2016 tarihli ve 29810 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) yayımlanmıştır.