21 Ağustos 2016 Tarihli ve 29808 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Başkent Üniversitesi Türkçe Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Fırat Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetmeliği

—  Gedik Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kafkas Üniversitesi Geleneksel Aşık Sanatı ve Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Selçuk Üniversitesi Barış Çalışmaları ve Uyuşmazlık Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Selçuk Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk-Alman Üniversitesi Rekabet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri