19 Ağustos 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29806

YÖNETMELİK

Namık Kemal Üniversitesinden:

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Fakültede eğitim-öğretim süresi yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, 5 yıl,  azami 8 yıldır. 10 uncu yarıyıl Veteriner Hekimliği İntörn Eğitim-Öğretim Programına (VEHİP) ayrılmıştır.”

“(3) Azami eğitim-öğretim süresi içerisinde mezun olamayan öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı maddelerinde belirtilen hükümler uygulanır. İlgili maddelerde belirtilen ek sınavlardan alınan notlar, ara sınavlar dikkate alınmadan değerlendirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavlar; ara (vize), yarıyıl sonu (final), bütünleme, mazeret, muafiyet, tek ders ve ek sınavlardan ibarettir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve devamındaki tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Derslerden alınan notların değerlendirmesi aşağıdaki tabloya göre yapılır. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük bir puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz.”

“Puan             Harf Notu            Katsayı              Başarı Durumu

90-100                 AA                   4,00                 Başarılı

80-89                   BA                   3,50                 Başarılı

70-79                   BB                    3,00                 Başarılı

65-69                   CB                    2,50                 Başarılı

60-64                   CC                    2,00                 Başarılı

50-59                   DD                   1,50                 Başarısız

30-49                   FD                    1,00                 Başarısız

0-29                     FF                    0,00                 Başarısız

                                                                                                         ”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/9/2014

29115

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/7/2015

29415