18 Ağustos 2016 Tarihli ve 29805 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—     Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—     Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—     Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—     Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—     TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—     Avrupa Birliği Menşeli Şeker İthalatında Açılan Tarife Kontenjanının Kalan Kısmının Dağıtımına İlişkin Tebliğ

—     İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/8)

—     2016 Yılı Temmuz Ayında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri

—     2016 Yılı Temmuz Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri

—     2016 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—     2016 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—     2016 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—     2016 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—     Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

—     Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (No: 2016/38)

—     Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—     Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/21 Sayılı Kararı

—     Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/22 Sayılı Kararı

—     Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/70 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/23 Sayılı Kararı

—     Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/24 Sayılı Kararı

—     Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/73 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/25 Sayılı Kararı

—     Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/74 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/26 Sayılı Kararı

—     Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/75 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/27 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri