17 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29804

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6976                                                                                                    Karar Tarihi: 05/08/2016

Kurul Başkanlığının 03.08.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 03.08.2016 tarih ve 20008792-101.01.05[42]-E.19387 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalması kaydıyla, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ve Geçici 3 üncü maddesi uyarınca, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş.’ye tanıtım konusunda destek/danışmanlık faaliyetinde bulunulması hususunda izin verilmesine

karar verilmiştir.