17 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29804

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6950                                                                                                    Karar Tarihi: 28/07/2016

Kurul Başkanlığının 27.07.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 27.07.2016 tarih ve 32521522-104.01.01-E.18701 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Kurulun 03.12.2015 tarihli ve 6559 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Evkur Finansman A.Ş.’ye, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 7 nci maddesi ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine,

karar verilmiştir.