16 Ağustos 2016 Tarihli ve 29803 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2016/9106    Etki Liman İşletmeleri Anonim Şirketi Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla İzmir İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

2016/9110   Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

2016/9111   Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu’nun Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Olarak Atanması Hakkında Karar

—  Adalet ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Ahi Evran Üniversitesi Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

—  Kadir Has Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri