16 Ağustos 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29803

YÖNETMELİK

Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/12/2010 tarihli ve 27772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Muayene ve Kabul Komisyonu; biri Satın Alma Müdürü olmak üzere Rektör tarafından görevlendirilecek en az üç kişiden oluşur. Komisyon üyeleri satın alınan ürünlerin niteliğine bağlı olarak belirlenir. Komisyon Başkanını Rektör belirler. Teslim alma işlemleri muayene ve kabul komisyonunca yapılarak eksiklik ve uygunsuzluklar rapor ile kayıt altına alınır. Uygunsuzluk veya eksiklik tespit edilen malın kabulü yapılmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/12/2010

27772

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/2/2012

28200