13 Ağustos 2016 Tarihli ve 29800 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6735     Uluslararası İşgücü Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—  Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Maliye Bakanlığı Müsteşarı H. Abdullah KAYA’nın Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/74)

 

ATAMA KARARLARI

––  Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet TÜMAY’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2016/75)

––  Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI’nın Atanması Hakkında Karar (No: 2016/76)

––  Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Talip GÜL’ün Atanması Hakkında Karar (No: 2016/77)

––  Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Adnan KASMAN’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2016/78)

––  Ege Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa Cüneyt HOŞCOŞKUN’un Atanması Hakkında Karar (No: 2016/79)

––  Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne, Yeniden Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2016/80)

––  İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Yeniden Prof. Dr. Mehmet KARACA’nın Atanması Hakkında Karar (No: 2016/81)

––  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Sait BİLGİǒin Atanması Hakkında Karar (No: 2016/82)

––  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Evleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

––  Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Maltepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MALTEPE-SEM) Yönetmeliği

––  Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2016/35)

––  4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2016/36)

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08/08/2016 Tarihli ve 2016/48 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08/08/2016 Tarihli ve 2016/49 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 10/08/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-46 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri