13 Ağustos 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29800

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih         : 08/08/2016

Karar No  : 2016/49

Konu         : Maliye Hazinesine Ait Taşınmazlar

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, 13.07.2016 tarihli ve 4982 sayılı yazısına istinaden,

1. Mülkiyetleri Maliye Hazinesine ait;

2. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Kızılcaşar Mahallesi 119549 ada 1 parselde yer alan 16.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın ve ekli listede yer alan 393 adet taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

3. Söz konusu taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesine,

4. Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2020 tarihine kadar tamamlanmasına

karar verilmiştir.

 

Ekler için tıklayınız