13 Ağustos 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29800

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih         : 08/08/2016

Karar No  : 2016/48

Konu         : Çarşamba Şeker Fabrikası Alanı İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 04/08/2016 tarihli ve 5510 sayılı yazısına istinaden;

1- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ye ait Samsun İli, Çarşamba İlçesi, Üçköprü Mahallesi, Beyyenice Köyü ve Sefalı Köyü sınırları içinde yer alan, Çarşamba Şeker Fabrikası Alanına yönelik Kurulumuzun 29/05/2015 tarihli ve 2015/44 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda; Sanayi alanındaki yol genişlikleri, Teknik altyapı Alanlarındaki yol bağlantıları, “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” tanımının yönetmelikle farklı olması ve bu alanlarda yapı yüksekliklerinin serbest bırakılması, “Sağlık Tesisi ve Eğitim Tesisi” alanlarının avan projeye göre yapılması, sanayi alanı ile konutun sadece yolla ayrılması ve plandaki donatı alanlarının yetersiz olması ile ilgili itirazların kabul edilmesine, diğer itirazların reddedilmesine,

2- Bu itirazlar “Sanayi Alanı (Emsal:0.90, Yençok:Yapının Teknolojik Özelliğine Göre Belirlenecek), Gelişme Konut Alanı (Taks:0.20,  Kaks:1.00, Kat Adedi:5 Kat), Teknik Altyapı Alanı (Kaks:0.10, Yençok:Serbest), Sağlık Tesisi Alanı, Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı, Cami, Resmi Kurum Alanı, Trafo, Park Alanı ve Yol” kullanım kararlarının  getirilmesine yönelik Çarşamba Şeker Fabrikası Alanına yönelik 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

3- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

Ekleri için tıklayınız