11 Ağustos 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29798

DÜZELTME

11/7/2016 tarihli ve 29767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde sehven yer alan “ÇAP: İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı fakülteleri,” tanımı, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün 4/8/2016 tarihli ve 26419869-020/1019 sayılı yazısına istinaden “ÇAP: Çift Anadal Programını,” olarak düzeltilmiştir.