8 Ağustos 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29795

YÖNETMELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/6/2011 tarihli ve 27972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenimlerini lisansta sekiz, ön lisansta dört yarıyılda, disiplin cezası ve F, NP ile IA notu almadan tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan öğrencilerden; 3,75 ve üzerinde GNO’ya sahip olan ve ilk %5’e girenlere diplomaları ile birlikte üstün onur belgesi, 3,25 ve üzerinde GNO’ya sahip olan ve ilk %15’e girenlere ise onur belgesi verilir. Üstün onur ve onur belgesi için belirlenen yüzdelik baraj fakülte bazında değerlendirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/6/2011

27972

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

10/12/2012

28493

2-

4/12/2015

29552