6 Ağustos 2016 Tarihli ve 29793 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2016/9024  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2016/9045  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik

––  Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Fiyat, Kalite ve Standartlar Dairesi Başkanlığı Tebliğ No: FKS-89/70-71’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS-2016/8)

––  Teknik Servislere Dair Tebliğ (No: SGM 2016/17)

––  TS EN ISO 4126-6 “Aşırı Basınca Karşı Koruma İçin Emniyet Cihazları- Bölüm: 6 Patlama Diskli Emniyet Cihazlarının Uygulaması, Seçimi ve Montajı” Standardı ile İlgili Tebliğ (ISO 4126-6: 2014) (No: MSG-MS-2016/5)

––  TS 1023-1 Cıvatalar - Bölüm 1: Havşa - Düz Başlı, Tornavida Kanallı Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2016/6)

––  TS 6269 Rulmanlı Yataklar - Bir Sıra Bilyalı, Radyal Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2016/7)

––  TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardı ile İlgili Tebliğ

––  2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 04/08/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-41 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 04/08/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-42 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 04/08/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-43 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 04/08/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-44 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 04/08/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-45 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri