5 Ağustos 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29792

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜNÜN

GERİ ALINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/27)

MADDE 1 – (1) Aşağıda unvanı ve adresi belirtilen iktisadi işletme, 23/07/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince kapatılmış olup, söz konusu işletmenin Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsü geri alınmıştır.

“

Firma Unvanı

Adresi

TÜBİDER BİLİŞİM SEKTÖRÜ
DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

ATATÜRK MAH. 32 ADA SEDEF
NO:7 D:6
ATAŞEHİR/İSTANBUL

”

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.