5 Ağustos 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29792

YÖNETMELİK

Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/8/2013 tarihli ve 28732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aşağıdaki onsekizinci fıkra eklenmiştir.

“(18) Dönem sonu sınavına girme koşullarını sağlamış olmaları halinde bütünleme sınavı uygulanan derslerde, dönem sonu sınavı sonucuna göre başarı notu DD ve DC olan öğrenciler, notlarını yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girebilirler. Bu durumda öğrencinin son girmiş olduğu sınavdan aldığı not geçerli sayılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/8/2013

28732

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

24/2/2014

28923

2-

14/5/2014 

29000 

3-

7/7/2014 

29053

4-

1/9/2014

29106 

5-

8/6/2015

29380

6-

8/12/2015

29556