3 Ağustos 2016 Tarihli ve 29790 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/8875   Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2016 Yılı Sulama ve Tahliye Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar

2016/8940   Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2016/8969   Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

2016/8988   Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2016/8992   Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2016/8993   Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar

2016/8997   Ege Serbest Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesine İlişkin Karar

2016/9003   Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karar

2016/9008   Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2016/9009   Sakarya, Siirt, Trabzon ve İzmir İllerinde Tesis Edilecek Santraller ile Antalya İlinde Tesis Edilecek Trafo Merkezi ve Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9010   Adıyaman-Kahta (Koçali Barajı ve Sulaması) (GAP) Projesi Kapsamındaki Koçali Barajının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9011   Demirdöven Projesi (DAP) Kapsamındaki Pasinler Tımar Regülatör Sulaması İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9012    Pazaryolu Projesi (DAP) Kapsamındaki Pazaryolu Sulaması İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9013    Ağrı İli, Doğubayazıt İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Gürbulak Gümrük Kapısı Genişletme Projesi Kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9019    Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulmasına İlişkin Karar

2016/9020    Ankara Nallıhan Emremsultan Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının Sınırlarının Değiştirilmesine İlişkin Karar

2016/9021   Genel Aydınlatma Giderlerine İlişkin Olarak Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payından İller Bankası Anonim Şirketi Tarafından Yapılacak Kesintiler Hakkında Karar

2016/9023    5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa Ekli Telsiz Ücretleri Tarifesinde Yer Alan Hizmet Kalemleri Hakkında Karar

2016/9028    2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2016/9074   Filistin’e Ekmeklik Buğday Unu ve Pirinç Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar

 

ATAMA KARARI

––  İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

––  Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik

—   Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Hâkim ve Savcıların Resmi Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Bingöl Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Düzce Üniversitesi Su Altı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Trakya Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  2016 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/38)

––  Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2016/33)

––  Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.2a)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri