1 Ağustos 2016 Tarihli ve 29788 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TEBLİĞLER

—  Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin Belgelendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/18)

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/37)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


1/8/2016 tarihli ve 29788 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


1/8/2016 tarihli ve 29788 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Danıştay Başkanlık Kurulunun 2016/32 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.