30 Temmuz 2016 Tarihli ve 29786 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YARGITAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 417)

 

YÖNETMELİKLER

—  Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—  Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2016 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

—  Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/18)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/26)

––  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 372)

––  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 10)

—  2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

—  Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2015 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ

 

KURUL KARARLARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/07/2016 Tarihli ve 6409 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/07/2016 Tarihli ve 6410 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


30/07/2016 tarihli ve 29786 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararları yayımlanmıştır.