28 Temmuz 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29784

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KARADAĞ HÜKÜMETİ ARASINDA

EĞİTİM ALANINDA İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6734                                                                                                                  Kabul Tarihi: 19/7/2016

MADDE 1 - (1) 18 Nisan 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/07/2016