28 Temmuz 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29784

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA KKTC’DE BULUNAN VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARININ RESTORASYON

İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6727                                                                                                             Kabul Tarihi: 1/7/2016

MADDE 1 - (1) 14 Kasım 2014 tarihinde Lefkoşa’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC’de Bulunan Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon İşlerinin Yürütülmesine İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/07/2016