24 Temmuz 2016 Tarihli ve 29780 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Adnan Menderes Üniversitesi Türk ve Dünya Mutfakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ahi Evran Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Küresel Göç Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Başkent Üniversitesi Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Selçuk Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

—  Olağanüstü Hal ile İlgili 2016/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞ

—  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 371)

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri