23 Temmuz 2016 Tarihli ve 29779 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KHK/667     Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2016/9065   8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünde Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

ATAMA KARARI

—  Adalet Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

2016/9066   Olağanüstü Hal Kurulu ve Bürolarının Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerinin Karşılığının Tespit ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/33)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/34)

 

KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/07/2016 Tarihli ve 6935 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 22/07/2016 Tarihli ve 6947 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 11. ve 18. Dairelerine Ait Kararlar

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


23/07/2016 tarihli ve 29779 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Danıştay Üyeliğine Seçme Kararı yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


23/07/2016 tarihli ve 29779 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.