19 Temmuz 2016 Tarihli ve 29775 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

—  Perakendeciler Konseyi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/26)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


19/07/2016 tarihli ve 29775 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Genelkurmay Başkanlığına Vekâlet Etme İşleminin İptaline İlişkin İşlem yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


19/07/2016 tarihli ve 29775 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı ile İlgili 13/07/2016 Tarihli ve 2016/15 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı yayımlanmıştır.