18 Temmuz 2016 Tarihli ve 29774 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

GENELGE

—  Yıllık İzinlerin Kaldırılması ile İlgili 2016/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi