16 Temmuz 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29772

GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                              16 Temmuz 2016

       69471265.903.02/8424

GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA

Genelkurmay Başkanlığına yeni bir atama yapılıncaya kadar, 1 inci Ordu Komutanlığı uhdesinde kalmak üzere Orgeneral Ümit DÜNDAR’ın (İS.1975-4) vekillik etmesi uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                             Binali YILDIRIM

                                                                                                                                                                   Başbakan