16 Temmuz 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29772

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “1/7/2016” ibaresi “1/7/2017” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Gıdalarda kullanılmasına izin verilen gıda katkı maddelerinin listeleri ve kullanım koşulları başlıklı EK-II’sinin E bölümünde yer alan Gıda Kategorilerinde İzin Verilen Gıda Katkı Maddeleri ve Kullanım Koşulları başlıklı tablonun, Meyve ve sebze preparatları (komposto hariç) başlıklı (04.2.4.1) numaralı kategorisindeki (E 200-203) kodlu sorbik asit—sorbatlar katkı maddesine ait ikinci satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“

 

E 200-203

 

Sorbik asit—sorbatlar

 

1000

 

(1)(2)

 

sadece salça, domates püresi ve biber püresi (teneke veya cam  ambalajdakiler hariç)

Uygulama süresi: 1/7/2017 tarihine kadar

”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/7/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/6/2013

28693

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/11/2014

29185