16 Temmuz 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29772

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Atıkları Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden iki yıl sonra yürürlüğe girer.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/7/2015

29417