15 Temmuz 2016 Tarihli ve 29771 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Satınalma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Canik Başarı Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Elektromanyetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

––  Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/06/2016 Tarihli ve 6930 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 1/6/2016 Tarihli ve 2014/1155 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 1/6/2016 Tarihli ve 2014/1481 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 1/6/2016 Tarihli ve 2014/3233 Başvuru Numaralı Kararı

 

DÜZELTME: 27/6/2016 Tarihli ve 2016/8991 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri