15 Temmuz 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29771

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6930                                                                                          Karar Tarihi: 30/06/2016

Kurul Başkanlığının 29.06.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 29.06.2016 tarih ve 12509071-113-E.16955 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- İyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası ile 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.