15 Temmuz 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29771

DÜZELTME

13/7/2016 tarihli ve 29769 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, 27/6/2016 tarihli ve 2016/8991 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesi, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 14/7/2016 tarihli ve 31853594-165-23-2947 sayılı yazısına istinaden aşağıdaki şekilde değiştirilerek düzeltilmiştir.

“MADDE 1 - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)’nin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı listenin “A-DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler” başlıklı bölümünün 27 nci sırasında yer alan ve ekli listede kimlik bilgileri belirtilen “FARID AIDER” isimli şahsa ilişkin hüküm, adı geçen şahsın BMGK kararlarıyla oluşturulan DEAŞ ve El-Kaide yaptırımlar listesinden çıkartılmış olması sebebiyle yürürlükten kaldırılmıştır.”