13 Temmuz 2016 Tarihli ve 29769 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Elektronik Haberleşme Altyapısı ve Bilgi Sistemine İlişkin Yönetmelik

––  Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Sabancı Üniversitesi Nanotanı İçin Fonksiyonel Yüzey ve Arayüzeyler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/108, K: 2016/46 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/6/2016 Tarihli ve 2014/2252 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


13/07/2016 tarihli ve 29769 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Bakanlar Kurulu Kararları ile Yönetmelikler yayımlanmıştır.