12 Temmuz 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29768

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 – 21/04/2016 tarihli ve 29691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar’ın 1 inci maddesinde yer verilen listeye aşağıda bilgileri yer alan şirketler eklenmiştir.

 

NO

ŞİRKETİN UNVANI

ADRESİ

TELEFON

FAKS

54

ÇOLAKOĞLU DIŞ TİCARET A.Ş.

Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok. No:16 Kat:3 34805 Kavacık- Beykoz/İSTANBUL

(216) 681 2555

(216) 537 1412

55

HEMA EXİM TİCARET A.Ş.

Maslak Büyükdere Cad. No:235 80670 Şişli/İSTANBUL

(212) 285 2240

(212) 276 2891

56

TAHA KARGO DIŞ TİCARET A.Ş.

Yeniçeriler Cad. Mustafapaşa Han No:71 Kat:2-3-4 Beyazıt/ İSTANBUL

(212) 516 8523

(212) 516 8528

 

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.