11 Temmuz 2016 Tarihli ve 29767 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Bursa Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

––  Dokuz Eylül Üniversitesi Çeviri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

––  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Limnojeoloji ve Oşinografi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri