4 Temmuz 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29762

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/6/1996 tarihli ve 22663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – Genel Kurulu Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi’nin Dekanları ile Fakülte kurullarınca seçilecek birer temsilci üyeden oluşur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.