4 Temmuz 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29762

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BALKAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/5/1994 tarihli ve 21933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Balkan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.