2 Temmuz 2016 Tarihli ve 29760 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2016/8909   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Zimbabve Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 30/06/2016 Tarihli ve 1111 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİK

—  Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB)

 

TEBLİĞ

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 142)

 

KURUL KARARLARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2016 Tarihli ve 6368 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2016 Tarihli ve 6369 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2016 Tarihli ve 6370 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2016 Tarihli ve 6373 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 1/6/2016 Tarihli ve 2013/9045 Başvuru Numaralı Kararı

 

DÜZELTME: Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 12/02/2016 Tarihli ve 2016/1 Sayılı Kararı ile İlgili

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


02/07/2016 tarihli ve 29760 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Danıştay Onikinci Dairesine Ait Kararlar yayımlanmıştır.