1 Temmuz 2016 Tarihli ve 29759 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

1115  Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 05.09.2016 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL Harekâtına İştirak Etmesi Hususunda Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2016/8946   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Avrupa Birliği Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

–– Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

— Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Askeri Müzeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Işık Temelli Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ITAM) Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/27)

–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/28)

–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/29)

–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/30)

–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/31)

–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/32)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/16)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/22)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/24)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/27)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/29)

–– Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARLARI

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2016 Tarihli ve 6381-1 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2016 Tarihli ve 6381-2 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2016 Tarihli ve 2013/6108 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2016 Tarihli ve 2013/6484 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2016 Tarihli ve 2013/865 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri