29 Haziran 2016 Tarihli ve 29757 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARLARI

1112   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

1113   Sayıştayda Boş Bulunan Beş Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar

1114   Sayıştay Başkanlığı İçin Yapılan Seçime Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2016/8900   Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2016/8961   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/8943   Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bünyesinde Düzenlenen Kurs, Seminer ve Benzeri Hizmet İçi Eğitim Etkinliklerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

2016/8948   Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2016/8951   İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Mevlana Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/8953   Ardahan İli, Kaptanpaşa Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların “Otogar ve Tır Transfer Merkezi Projesi” Kapsamında Ardahan Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/8954   380 kV Osmanca-Adapazarı Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/8956   154 kV Cerit RES TM-Adıyaman Gölbaşı TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/8959   Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––   Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Başbakan Yardımcısı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––   Avrupa Birliği Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––   Dışişleri Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLܒnün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––   Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––   Gençlik ve Spor Bakanlığına, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––   Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––   Sağlık Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLܒnün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

—   Başbakan Yardımcılığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—   Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)

––   Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)

––   Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––   Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

––   Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/27)

—   Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2016/22)

—   Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 9/6/2016 Tarihli ve 2014/819 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 9/6/2016 Tarihli ve 2014/2841 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 9/6/2016 Tarihli ve 2014/4663 Başvuru Numaralı Kararı

 

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

—   Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri