27 Haziran 2016 Tarihli ve 29755 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TEBLİĞLER

—  Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2016/6)

—  Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/7)

—  Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/8)