26 Haziran 2016 Tarihli ve 29754 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2016/8917   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükûmeti Arasındaki Hibe Anlaşması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Ekonomi Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Gençlik ve Spor Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Milli Savunma Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül SAYAN KAYA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜMER) Yönetmeliği

—  Sabancı Üniversitesi Veri Analitiği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Toros Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

—  Tunceli Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Yeraltı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ (Sıra No: 1)

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri