25 Haziran 2016 Tarihli ve 29753 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/4)

––  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/2)

––  2016 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

––  2016 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

––  2016 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

––  2016 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

––  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—  2016 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

––  2016 Yılı Mayıs Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 

KURUL KARARLARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/06/2016 Tarihli ve 6355 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/06/2016 Tarihli ve 6356-2 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/06/2016 Tarihli ve 6356-3 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/06/2016 Tarihli ve 6356-4 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri