24 Haziran 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29752

YÖNETMELİK

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan:

HÂKİM VE SAVCILARIN RESMİ KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/3/1998 tarihli ve 23301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkim ve Savcıların Resmi Kıyafet Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 – Adli ve idari yargı ilk derece mahkemeleri ile Cumhuriyet başsavcılıklarında görev yapan hâkim ve savcıların, resmi kıyafeti Şekil 1’de görülen tipte siyah parlak kumaştan yapılmış, geniş reglan kollu, düğmesiz cübbedir. Bu cübbelerin yakalarından başlamak üzere ön kısımları ile iki kol ağızlarında ve sert yaka kısmının iç ve dışında;

a) Ceza mahkemelerindeki hâkimler ile savcılar için kırmızı,

b) Hukuk mahkemelerindeki hâkimler için yeşil,

c) İdari yargı hâkimleri için gri,

renkli saten bulunur.

Savcılar için ayrıca cübbenin ön yüzünde, sağ omuzdan sarı bir düğme ile başlayıp göğüs orta kısmı hizasında biten ve sarkık bir şekilde duran sarı simden yapılmış geniş örgü kordon bulunur.

Bölge adliye mahkemesi başkanı ve Cumhuriyet başsavcısı ile bölge idare mahkemesi başkanı; bölge adliye ve idare mahkemesi daire başkanları ve üyeleri ile bölge adliye mahkemesi savcılarının resmi kıyafeti Şekil 4’te görülen tipte siyah kumaştan yapılmış, yaka kenarlarında ve kol ağızlarında üçer adet sarı şerit bulunan, model uygulama şal yaka ve geniş reglan kollu düğmesiz cübbedir. Bu cübbelerin yakaları ile iki kol ağızlarının iç ve dışında;

a) Bölge adliye mahkemesi başkanı, Cumhuriyet başsavcısı, ceza dairesi başkanı ve üyeleri ile savcılar için kırmızı,

b) Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi başkanı ve üyeleri için yeşil,

c) Bölge idare mahkemesi başkanı, daire başkanı ve üyeleri için gri,

renkli saten bulunur.

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcıları ile savcılar için ayrıca cübbenin sağ ön parçasının göğüs ortasında yakanın hemen yanında yer alan sim sarı düğmenin altından çıkan ve sağ kol altında yer alan dikişte biten, üçlü sarkık biçimde (kısa, orta, uzun) duran sarı simden yapılmış örgü kordon bulunur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Cübbelerin Yaka ve Kolları

Madde 5 – Adli ve idari yargı ilk derece mahkemeleri ile Cumhuriyet başsavcılıklarında görev yapan hâkim ve savcıların cübbe yakaları sert ve dik olup yaka üzerine;

a) Adli yargıda mahkeme başkanı ve ağır ceza Cumhuriyet başsavcısı ile idari yargı mahkeme başkanları için Şekil 2’de belirtildiği gibi tüm yakayı çeviren,

b) Adli ve idari yargıda diğer hâkim ve savcılar için Şekil 3’te belirtildiği gibi yakanın sadece üst ve yan kenarlarına,

defne dalı biçiminde sarı sırma desen işlenir.

Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görev yapan hâkim ve savcılardan;

a) Bölge adliye mahkemesi başkanı ve Cumhuriyet başsavcısı ile bölge idare mahkemesi başkanı için Şekil 5’te belirtildiği gibi her ikisi de etek ucuna kadar devam eden yaka kenarları üstüne ve iki kol ağız kenarları üstüne ikişer adet,

b) Bölge adliye ve bölge idare mahkemesi daire başkanları için Şekil 6’da belirtildiği gibi dıştaki etek ucuna kadar içteki bel altında bitecek şekilde yaka kenarları üstüne iki, iki kol ağız kenarları üstüne birer adet,

c) Bölge adliye ve bölge idare mahkemesi daire üyeleri ile savcıları için Şekil 7’de belirtildiği gibi yaka kenarları üstüne ve iki kol ağız kenarları üstüne birer adet,

Şekil 8’deki gibi defne dalı biçiminde sarı sırma desen işlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yürütür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Şekil 4 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Şekil 5, Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8 eklenmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.