23 Haziran 2016 Tarihli ve 29751 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2016/8876     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma Hakkında Karar

 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

2016/8918     Arnavutluk, Brezilya, İzlanda, Hırvatistan, Güney Kore, Malta, Karadağ, Fas, Sırbistan ve Makedonya’nın, 18/5/2004 Tarihli ve 2004/7340 Sayılı Kararname ile Onaylanan “Hukuki veya Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşme”ye Katılmalarına İlişkin Olarak Kabul Beyanında Bulunulması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/8878     Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2016/8879     2016 Yılı Yatırım Programında Yer Alan “Kahramanmaraş-Afşin İçmesuyu Projesi” Kapsamındaki Kahramanmaraş-Afşin İçmesuyu Tesisleri İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/8880     2016 Yılı Yatırım Programında “Küçük Su İşleri Projesi” Kapsamındaki Ankara-Bala Çavuşlu Göletinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/8881     Adıyaman ve Zonguldak İllerinde Tesis Edilecek Santrallerin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/8882     Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların İçmesuyu Temin Projesi Kapsamındaki Gökpınar Göleti Mutlak ve Kısa Mesafe Koruma Sınırı İçinde Kalmaları Nedeniyle Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/8883     Bağlantı Anlaşması Uyarınca Tesis Edilecek “154 kV (Akşehir TM-Ilgın TM) Brş.N-Bikiltaş Çimento TM Enerji İletim Hattı (Girdi-Çıktı) Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/8884     Manisa ve Giresun İllerinde Tesis Edilecek Santrallerin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/8885     Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Atıksu Kollektör Hattı Ana Toplayıcı Ek Proje Yapım İşi Kapsamında Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/8887     Ordu-Giresun Havalimanının Daimi Yolcu Giriş-Çıkış Hava Hudut Kapısı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2016/8889     Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesi ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gereğince Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

2016/8928     Erzurum 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali Organizasyonunda Görev Alacak Genel Koordinatör ve Diğer Personele Ödenecek Ücret ile Çalıştırılabilecek Personel Sayısının Üst Sınırının Belirlenmesine Dair Karar

2016/8929     Samsun 23. Yaz Deaflympics Oyunları Organizasyonunda Görev Alacak Genel Koordinatör ve Diğer Personele Ödenecek Ücret ile Çalıştırılabilecek Personel Sayısının Üst Sınırının Belirlenmesine Dair Karar

2016/8930     Artvin Doğal Gaz İletim Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Ardahan ve Artvin İlleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/8931     Sakarya İlinde Tesis Edilecek Doğalgaz Dağıtım Sisteminin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/8932     2016 Yılı Yatırım Programında Yer Alan “Bartın-Kozcağız 1. Merhale Projesi” Kapsamındaki Kozcağız Barajının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/8933     Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP)-Eskişehir Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Eskişehir İli, Seyitgazi, Odunpazarı ve Alpu İlçeleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/8939     Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—     Avrupa Birliği Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—     Gençlik ve Spor Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2016/8888     Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ve Sekretaryasının Harcama, İhale Usul ve Esasları ile Tasfiyesine Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Çevre ve Orman Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Çevre ve Orman Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Özel Hesap Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—     İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/26)

—     Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.a)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—     Anayasa Mahkemesinin 21/4/2016 Tarihli ve 2013/2640 Başvuru Numaralı Kararı

—     Anayasa Mahkemesinin 21/4/2016 Tarihli ve 2013/7832 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri