23 Haziran 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29751

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No                :   2016/26

İşyeri                      :   Borsa İstanbul A.Ş.

                                    Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. Emirgan/Sarıyer/İSTANBUL

SGK Sicil No          :   0431230.034

Tespiti İsteyen       :   BASİSEN (Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası)

İnceleme                 :   Borsa İstanbul A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. Emirgan/Sarıyer/İSTANBUL adresindeki 0431230.034 SGK sicil numaralı işyerinde sermaye piyasası araçlarının; kambiyo ve kıymetli madenleri ile kıymetli taşların ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında satılabilmesini sağlamak, bunlara ilişkin alım-satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getirmek veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştırmak, oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere piyasalar, pazarlar, platformlar ve sistemleri ile teşkilatlanmış, diğer pazar yerleri oluşturmak, kurmak ve geliştirmek, bunları ve başka borsaları veyahut borsaların piyasalarını yönetmek ve/veya işletmek olduğu Kuyumcukent Sitesi Ladin Sok. No:4-1005 Bahçelievler/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren bir işyerinin daha olduğu, her iki işyerinin amaçta birlik, yönetimde birlik ve hukuksal bağlılıkları değerlendirildiğinde tek bir işyeri olduğu ve bu işyerinin diğer işyerine bağlı yer olduğu dikkate alındığında, yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği’nin 09 sıra numaralı “Banka, finans ve sigorta” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Borsa İstanbul A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği’nin 09 sıra numaralı “Banka, finans ve sigorta” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.