23 Haziran 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29751

YÖNETMELİK

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI ÖZEL HESAP

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Özel Hesap Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.