23 Haziran 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29751

YÖNETMELİK

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ADAY MEMURLARININ YETİŞTİRİLMESİNE

İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/4/2004 tarihli ve 25434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.